Geschiedenis

Geschiedenis

Het idee ontstond op een bijeenkomst van Tonnie van Beek, Mark Maas, Paul Bastiaansen, Werner Pellis en Johan van Trijp,saillaint detail: in de huiskamer van Johan in Rijsbergen. We waren voor andere doelen bij elkaar, alleen daar kwam steeds niets uit, buiten dan lange discussies over het corso. Aldus ontstond, tijdens een van deze bijeenkomsten op een zonnige zondagochtend ergens in oktober 1995, het idee om een corsotijdschrift uit te gaan brengen. Al snel zouden we een aantal mensen gaan benaderen die daar wellicht aan mee wilden doen. We zochten corsoliefhebbers, en een beetje een verdeling over de diverse buurtschappen. De eerste echte bijeenkomst die daaruit voortkwam, was op 3 december 1995.

Daar waren aanwezig: Paul Bastiaansen, Jan Bastianen, Marc van Beek, Tonnie van Beek, Barry Gommers, Annemiek van Hassel, Barry Joosen, Ronald van Loon, Mark Maas, Werner Pellis en Johan van Trijp.

 

Deze bijeenkomst was een brainstormbijeenkomst, waar onder meer afgesproken werd dat we tijdens de maquettepresentatie (tijdens de Aardbeienfeesten) het eerste exemplaar uit zouden brengen. We gingen een brief schrijven naar de Stichting Bloemencorso Zundert om die op de hoogte te brengen, we gingen de buurtschapbesturen informeren en we gingen een drukker zoeken. Er is ook gesproken over een naam.

Direct op de volgende bijeenkomst (14 januari 1996) is verder gesproken over de naam. Er waren ideeën als Corsokoorts, De steiger, Corso, Corsoblaadje, Dahlia, Corsolink, Dollia, Corsist, Corsief, De stoet en Corsage. Corsokoorts, Corsief en De stoet bleven over als serieuze opties. Tijdens dezelfde bijeenkomst is besloten om voorlopig Corsief aan te houden, en deze naam is niet meer veranderd. Het idee voor de naam Corsief kwam van verschillende mensen. In de tijd van ik geloof de Gouden Dahlia schreven Johan van Trijp (en anderen?) in het weekblad voor Zundert en Rijsbergen al zogenaamde Corsiefjes.

Tijdens deze vergadering van 14 januari kreeg tevens de inhoud van het blad gestalte. Een rubriek ‘Op de steiger’, die tot op heden in het blad staat, is toen al geboren. Belangrijke doelstelling was dat het blad journalistiek onafhankelijk zou zijn van de Stichting Bloemencorso Zundert, en dat het een blad voor heel corso-Zundert zou worden, en niet van een eliteclubje. We wilden drie keer per jaar uitkomen.

Deze bijeenkomst was een brainstormbijeenkomst, waar onder meer afgesproken werd dat we tijdens de maquettepresentatie (tijdens de Aardbeienfeesten) het eerste exemplaar uit zouden brengen. We gingen een brief schrijven naar de Stichting Bloemencorso Zundert om die op de hoogte te brengen, we gingen de buurtschapbesturen informeren en we gingen een drukker zoeken. Er is ook gesproken over een naam.

Direct op de volgende bijeenkomst (14 januari 1996) is verder gesproken over de naam. Er waren ideeën als Corsokoorts, De steiger, Corso, Corsoblaadje, Dahlia, Corsolink, Dollia, Corsist, Corsief, De stoet en Corsage. Corsokoorts, Corsief en De stoet bleven over als serieuze opties. Tijdens dezelfde bijeenkomst is besloten om voorlopig Corsief aan te houden, en deze naam is niet meer veranderd. Het idee voor de naam Corsief kwam van verschillende mensen. In de tijd van ik geloof de Gouden Dahlia schreven Johan van Trijp (en anderen?) in het weekblad voor Zundert en Rijsbergen al zogenaamde Corsiefjes.

Tijdens deze vergadering van 14 januari kreeg tevens de inhoud van het blad gestalte. Een rubriek ‘Op de steiger’, die tot op heden in het blad staat, is toen al geboren. Belangrijke doelstelling was dat het blad journalistiek onafhankelijk zou zijn van de Stichting Bloemencorso Zundert, en dat het een blad voor heel corso-Zundert zou worden, en niet van een eliteclubje. We wilden drie keer per jaar uitkomen.

De redactie had zo bedacht dat het corso een grote schatkist was en dat Corsief elke keer een aantal juwelen en meer van dat soort spul uit de schatkist zou halen om te publiceren. Dat idee gebruikten we voor de presentatie van de eerste Corsief tijdens de maquettepresentatie. Twee lakeien zouden uit een schatkist een aantal juwelen tevoorschijn halen, samen met een Corsief en die overhandigen aan (waarnemend) burgemeester Gruijters. Zaterdagmiddag 6 juni 1996 was het zover. Nog voor de opening van de maquettetentoonstelling in het Cultureel Centrum Van Gogh werd de eerste Corsief officieel overhandigd. Corsief werd door twee lakeien gepresenteerd, het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Gruijters.