Geschiedenis

postkantoorHet idee ontstond op een bijeenkomst van Tonnie van Beek, Mark Maas, Paul Bastiaansen, Werner Pellis en Johan van Trijp,saillaint detail: in de huiskamer van Johan in Rijsbergen. We waren voor andere doelen bij elkaar, alleen daar kwam steeds niets uit, buiten dan lange discussies over het corso. Aldus ontstond, tijdens een van deze bijeenkomsten op een zonnige zondagochtend ergens in oktober 1995, het idee om een corsotijdschrift uit te gaan brengen. Al snel zouden we een aantal mensen gaan benaderen die daar wellicht aan mee wilden doen. We zochten corsoliefhebbers, en een beetje een verdeling over de diverse buurtschappen. De eerste echte bijeenkomst die daaruit voortkwam, was op 3 december 1995.

 

Daar waren aanwezig: Paul Bastiaansen, Jan Bastianen, Marc van Beek, Tonnie van Beek, Barry Gommers, Annemiek van Hassel, Barry Joosen, Ronald van Loon, Mark Maas, Werner Pellis en Johan van Trijp.

Deze bijeenkomst was een brainstormbijeenkomst, waar onder meer afgesproken werd dat we tijdens de maquettepresentatie (tijdens de Aardbeienfeesten) het eerste exemplaar uit zouden brengen. We gingen een brief schrijven naar de Stichting Bloemencorso Zundert om die op de hoogte te brengen, we gingen de buurtschapbesturen informeren en we gingen een drukker zoeken. Er is ook gesproken over een naam.

Direct op de volgende bijeenkomst (14 januari 1996) is verder gesproken over de naam. Er waren ideeën als Corsokoorts, De steiger, Corso, Corsoblaadje, Dahlia, Corsolink, Dollia, Corsist, Corsief, De stoet en Corsage. Corsokoorts, Corsief en De stoet bleven over als serieuze opties. Tijdens dezelfde bijeenkomst is besloten om voorlopig Corsief aan te houden, en deze naam is niet meer veranderd. Het idee voor de naam Corsief kwam van verschillende mensen. In de tijd van ik geloof de Gouden Dahlia schreven Johan van Trijp (en anderen?) in het weekblad voor Zundert en Rijsbergen al zogenaamde Corsiefjes.

Tijdens deze vergadering van 14 januari kreeg tevens de inhoud van het blad gestalte. Een rubriek ‘Op de steiger’, die tot op heden in het blad staat, is toen al geboren. Belangrijke doelstelling was dat het blad journalistiek onafhankelijk zou zijn van de Stichting Bloemencorso Zundert, en dat het een blad voor heel corso-Zundert zou worden, en niet van een eliteclubje. We wilden drie keer per jaar uitkomen.

corsief01We vonden het moeilijk schatten hoeveel abonnees we zouden krijgen. We dachten toch zeker zo’n 15 à 20 abonnees per buurtschap te trekken, wat neerkomt op 250 à 300 abonnees. Voor een abonnementprijs van ƒ15,– per jaar (drie nummers) hoopten we dat dit zou lukken. Na wat discussie besloten we dat de eerste oplage 300 stuks zou worden.

De drukkosten van het eerste nummer moesten, bij gebrek aan abonnees, opgebracht worden door de initiatiefnemers. We besloten ieder vijftig gulden in te leggen, en daarnaast een garantiesubsidie te vragen van de Stichting Bloemencorso Zundert. Die kregen we, ter grootte van ƒ400,–. We bleken hem echter niet nodig te hebben.

Alle redactieleden schreven artikelen. Marc van Beek had vanuit zijn werk ervaring met vormgeving. Hij zou voorlopig op zijn Mac de Corsief vormgeven. Jan Bastiaenen maakte de kleurenpagina’s, met ouderwets knip- en plakwerk. Daarnaast maakte Werner Pellis foto’s. Door een wat rare gedachtenkronkel was het eerste nummer van Corsief het nulnummer. Dat heeft nog lang de nummering van de diverse edities beïnvloed.

Barry Gommers had voor elkaar kunnen krijgen dat wij voor noppes een stichting zouden worden, zodat niemand meer hoofdelijk aansprakelijk zou zijn. Dat dachten we althans, maar het oprichten van een stichting is daarvoor niet voldoende. Gelukkig heeft dit probleem nooit gespeeld. Johan van Trijp werd tot voorzitter gebombardeerd, Werner Pellis tot secretaris en Barry Gommers tot penningmeester. Dit alles werd op 22 mei 1996 een feit.

lakeienDe redactie had zo bedacht dat het corso een grote schatkist was en dat Corsief elke keer een aantal juwelen en meer van dat soort spul uit de schatkist zou halen om te publiceren. Dat idee gebruikten we voor de presentatie van de eerste Corsief tijdens de maquettepresentatie. Twee lakeien zouden uit een schatkist een aantal juwelen tevoorschijn halen, samen met een Corsief en die overhandigen aan (waarnemend) burgemeester Gruijters. Zaterdagmiddag 6 juni 1996 was het zover. Nog voor de opening van de maquettetentoonstelling in het Cultureel Centrum Van Gogh werd de eerste Corsief officieel overhandigd. Corsief werd door twee lakeien gepresenteerd, het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Gruijters.